Chcete mít důležité dokumenty ihned
k dispozici? Ptáte se jak zabránit ztrátě
či poškození dokumentu? Nevíte jak
chránit citlivé dokumenty před zneužitím?
Máme pro Vás řešení - Therefore.
     
    Více o řešení >>
     
     
  Zajišťujeme archivaci fyzických
dokumentů a písemností v souladu
se zákonem, archivaci elektronických
dokumentů, digitalizaci dokumentů,
dále malonákladový a velkoformátový tisk...
     
    Více o službách >>
     
     
  Nabízíme Vám dokumentové skenery, velkoformátové tiskárny, multifunkční
tiskárny, boxy, krabice...
Z naší nabídky si určitě vyberete.
     
    Více o produktech >>
   
 
   
 

Zde uvádíme alespoň výběr nejdůležitějších zákonů a vyhlášek, které přímo souvisí s problematikou digitalizace a archivace dokumentů.

O archivnictví a spisové službě: 

499/2004
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Podrobnosti o zákonu ve formátu pdf Adobe Reader >>
 

190 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

191 / 2009

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

192 / 2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

193 / 2009

Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

194 / 2009

Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Podrobnosti o zákonech ve formátu pdf Adobe Reader >>

 

O autorizované konverzi:

300 / 2008
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

301 / 2008

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Podrobnosti o zákonech ve formátu pdf Adobe Reader >>


O elektronickém podpisu:

227 / 2000
Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Podrobnosti o zákonu ve formátu pdf Adobe Reader >>
 

Nahoru...

   
Úvod  -  Služby  -  Produkty  -  Zákaznická sekce  -  Kalendář akcí  -  Aktuality  -  Legislativa  -  Kontakt  -  Napište nám

Copyright © 2010 e-ARCHIV.eu  - Created design by JB